logo Cena života, o.z.

Cena života, o.z.

Občianske združenie, ktoré pôsobilo pri detskom oddelení kežmarskej nemocnice. Od roku 2009 pôsobí pri Pediatrickom oddelení s JIS Nemocnice Poprad, a. s. Vzniklo s cieľom podpory vzdelávania zdravotníckeho personálu a pomoci pri nákupe a zabezpečení prístrojového vybavenia spomínaného oddelenia.

Šťastie nie je výsledkom toho, čo dostávame, ale toho, čo dávame

Zakladateľka Ceny života, o.z.

 • MUDr. Beáta Šoltýsová

  MUDr. Beáta Šoltýsová

  Pôsobí ako primárka na Pediatrickom oddelení s JIS, Nemocnica Poprad, a. s. Detským pacientom sa venuje nepretržite od roku 1982, spočiatku sekundárna lekárka, neskôr lekárka špecialistka, zástupkyňa primára a primárka.

Klub detí s diabetom, ich rodičov a priateľov - POPRADIA

Vznikol v druhej polovici roka 2019, ako súčasť občianskeho združenia Cena života, ktoré pôsobí pri Pediatrickom oddelení s JIS Nemocnice Poprad, a.s. od roku 2009.
Našim hlavným poslaním je dobrovoľne združovať detských pacientov s ochorením diabetes mellitus, ich rodičov a všetkých ich priateľov a našou vzájomnou spoluprácou im pomáhať v každodennom živote s cukrovkou.

Pre mnohých detských pacientov a ich rodičov je diabetes mellitus chorobou nezmyselnou. Po diagnostikovaní cukrovky nenachádzajú odpoveď na otázku prečo sa táto choroba objavila práve u nich, hľadajú zmysel v komplikovanej liečbe a často náročnej diéte. Neskôr zistia, že glykémie sa nesprávajú vždy tak ako by si priali, aj napriek tomu, že nič zlé nespravili. Veľmi často je to potom príčinou frustrácie a niekedy aj odmietania liečby.

Aj preto je našim hlavným cieľom, pomocou stretnutí a edukácií, výletov, spoločenských či športových akcií, nájsť v tom všetkom význam a vziať so sebou diabetes aj mimo „sterilnú“ ambulanciu lekára.

Práve kvôli tomu sme si za motto zvolili vetu:

„Aby diabetes mal zmysel“

Poďte ten zmysel nájsť spolu s nami!

 • Naša misia a kroky

  Život s diabetom je beh na dlhé trate. Diabetes sa nekončí po opustení ambulancie, nekončí sa večer po zaspatí, po príchode do školy, začatí futbalového zápasu. Nekončí sa keď sme chorí, keď sa chceme učiť alebo sa zabávať. Je tu s nami stále, či chceme alebo nie. A to je určite dosť dobrý dôvod, aby sme ho spoznali ako najlepšie vieme.

  Každá cesta sa väčšinou začína malými krokmi. My ale máme pre vás pripravené tri veľké spoločné kroky, po ktorých už budete vedieť kráčať sami kam len budete chcieť. Niektorí z vás budú potom dokonca schopní učiť tieto tri veľké kroky aj iných.

 • Krok č. 1

  PREČO

  Ak chceme niečo v živote pochopiť, prvou otázkou musí byť veta začínajúca slovom prečo. Inak to nie je ani v liečbe diabetu. Bez zvedavých otázok o tom, prečo vzniká diabetes, prečo si musím pichať inzulín, prečo nesmiem jesť všetko, čo chcem a prečo toto musím a toto nesmiem, nenájdeme v diabete zmysel.
  Pre tých, ktorí sa pýtajú: „Prečo by som to vôbec mal všetko vedieť?“, bude celkom prvý krok znamenať najprv pochopiť význam motivácie začať.

  Prvým krokom je chcieť vedieť prečo.
  Tak, aby diabetes mal zmysel.

 • Krok č. 2

  AKO

  Aj keby sme všetko chceli vedieť, všetko aj vedeli, ale nevedeli by sme, ako to ovplyvniť, bolo by to všetko nezmyselné. Druhým veľkým krokom bude nájsť spôsob ako žiť s diabetom tak, aby sme po čase my ovládali jeho a nie on nás. Pri tomto kroku už budeme potrebovať aj vašu motiváciu. Aby sme vám čo najviac pomohli, pripravili sme si pre vás niekoľko záchytných bodov, ktoré môžete dobrovoľne využiť, keď vám návšteva ambulancie nebude stačiť.

  Sú to: e-mailová konzultácia, sťahovanie údajov „na diaľku“ (inzulínové pumpy, glukózové senzory), zapožičanie glukózových senzorov „na skúšku“, osobné konzultácie „mimo pracovnú dobu“, dia kuchárku, edukačné semináre, konzultácie s diétnou sestrou, konzultácie s edukátorom, konzultácie so psychológom.

 • Krok č. 3

  CIELE

  Našim hlavným cieľom je naučiť vás žiť s diabetom najlepšie ako sa len dá. Ak sa budete pýtať prečo a my vám pomôžeme zistiť ako, dostanete sa do cieľa. Vy aj vaše deti budete vedieť, ako si sami upravovať inzulíny a ako si inzulínové dávky prispôsobovať všetkému, čo vám život prinesie. Budete vedieť veľmi veľa o dobrom jedle. Nielen o tom, čo môžete jesť, ale aj to, ako pripraviť chutné a zdravé raňajky, obedy či večere. Budete vedieť aj veľa o zdravom životnom štýle a o pravidelnom pohybe. A čo je hlavné, budete vedieť pomôcť druhým, ktorí budú len začínať, a takisto sebe navzájom.

  Každý deň sa budete stále a stále dostávať do cieľa.
  Tak, aby diabetes mal zmysel.

Pediatrické oddelenie s JIS, Nemocnica Poprad, a. s.

Napísali o nás...

Video galéria

Kontaktné údaje

Adresa

CENA ŽIVOTA, o.z., pri detskom oddelení Poprad Trhovište č. 2047/12
060 01 Kežmarok

Registrovaná:

Číslo: VVS/1-900/90-25160
IČO: 37944860
DIČ: SK2021922232

Banka

IBAN: SK7302000000001944327355
kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)